Databeskyttelse

Køreskolen Kørekortet Billund         

GDPR er en ny Europæisk persondatalov, der er trådt i kraft d. 25 maj 2018

Formålet med GDPR er at have de samme databeskyttelseslove i alle EU-medlemslande, og at give borgerne mere kontrol over, hvordan og hvornår deres data anvendes.

Selvom GDPR er en EU-forordning, er enhver virksomhed, der markedsfører varer eller tjenesteydelser til EU-borgere, uanset hvor den er beliggende, omfattet af forordningen.

 

Køreskolen vedkender sig det særlige ansvar, der hører med til at opbevare personlige data på eleverne. Vi ønsker at vores elever har fuld tillid til køreskolen, som et trygt sted for opbevaring af personlige oplysninger.

 

Dette beskriver hvorledes køreskolen håndterer personlige data i forhold til loven af 25 maj 2018. Alle data opbevares som beskrevet , for at kunne drive køreskolen efter lovbefalede retningslinjer.

 

DATA:

Køreskolen opbevarer på forskellig vis flg. Data;   Navn – Adresse – E-mail – telefonnummer – CPR-nummer – betalingsoplysninger – lægeerklæring – status på køreuddannelsen – evt. korrospondance mellem politi og elev – relevante kursusbeviser.

 

DOKUMENTER:

Ansøgning, lektionsplan, tilmelding og øvrige dokkumenter relateret til elevens køreuddannelse hos køreskolen fremvises for en kommunal instans ved godkendelse af ansøgning. Samt til politiet ved afholdelse af prøver. Ansøgning overdrages til politiet efter bestået praktisk prøve. Lektionsplanen opbevares ifølge loven i 5 år efter beståelse af praktisk prøve. Alle andre data slettes eller makuleres straks efter ophør af elevens tilhørsforhold til køreskolen. Fakturaer og andre regnskabsmæssige dokumenter gemmes elektronisk i 5 år.

 

Indtil endt køreuddannelse opbevares elevens dokumenter i aflåst arkivskab, hvortil kun kørelærer har adgang.

Ved lektioner i teori og kørsel, hvor lektionsplan skal underskrives, vil lektionsplan være at finde henholdsvis i teorilokale og bil

 

Alle elektroniske data der bliver brugt til forskellige on-line teoriprogrammer er beskyttet bag brugernavn og adgangskode hos ekstern udbyder.

Elevens navn og telefonnummer opbevares på kørelærerens telefon, der er beskyttet med pinkode. Eleven slettes fra telefonen straks efter endt tilhørsforhold til køreskolen.

 

Med elevens særskilte ønske og tilladelse, lægges et foto op på køreskolens facebook-side, hvor den kan ses og deles af alle.

All rights reserved Køreskolen Kørekortet

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.